Skar-Wonderwijs (basisonderwijs)

Skar

Kinderopvang Skar heeft 14 locaties in de gemeente Overbetuwe.
Vandaag de dag is kinderopvang onlosmakelijk verbonden met de spelend leren van alle kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar. Skar maakt dit al meer dan 110 jaar waar.  Wij participeren volop in initiatieven. Bijvoorbeeld met betrekking tot het bij elkaar brengen van opvang met het onderwijs en de oprichting van integrale kindcentra. Wij investeren in afstemming met onderwijsveld en partijen op het gebied van jeugdgezondheid. Zo dragen wij bij aan het vormgeven van de toekomst voor kinderen.

SKAR Wonderwijs

Op 1 januari 2019 zijn Stichting Katholiek Onderwijs Batavorum en Stichting Samenwerkingsbestuur katholiek en openbaar onderwijs in Overbetuwe (StisamO) gefuseerd.

Na een intensieve voorbereiding bundelen 15 scholen hun krachten in een nieuwe organisatie: Wonderwijs.

Onder het motto “Samen groeien in Uitdagend Onderwijs” werkt Wonderwijs aan de volgende ambities:

  • de ontwikkeling van sterke, toekomstgerichte kwaliteitsscholen, waarin de talenten en behoeften van kinderen de leidraad vormen voor betekenisvol en uitdagend onderwijs;
  • (behoud van) keuzemogelijkheden voor ouders en kinderen: diversiteit in onderwijsconcepten, identiteit, lestijden en schoolgrootte;
  • persoonlijke en professionele groei van onze medewerkers, behoud van werkgelegenheid;
  • een leven lang leren: onderwijsvernieuwing, onderzoek en innovatie;
  • focus op het primaire proces door o.a. effectieve en efficiënte professionele ondersteuning en begeleiding van de scholen door het bestuurskantoor;
  • versterken van het bestuurlijk vermogen;
  • sterk partnerschap en verbinding met de omgeving om kinderen een betekenisvolle leeromgeving en doorgaande ontwikkeling te bieden;
  • een financieel solide organisatie;
  • effectief en efficiënt benutten van schaalvoordelen;
  • professioneel bestuur en een krachtige en gewaardeerde educatieve partner.                           

Meer informatie en contact

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met : Trudy Wolters-Jansen door te bellen naar 06- 43049586 of te mailen naar t.jansen@overbetuwe.nl.

SKAR Wonderwijs