Skar-Batavorum-Stisamo (Basisonderwijs)

Skar

Kinderopvang Skar heeft 14 locaties in de gemeente Overbetuwe.
Vandaag de dag is kinderopvang onlosmakelijk verbonden met de spelend leren van alle kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar. Skar maakt dit al meer dan 110 jaar waar.  Wij participeren volop in initiatieven. Bijvoorbeeld met betrekking tot het bij elkaar brengen van opvang met het onderwijs en de oprichting van integrale kindcentra. Wij investeren in afstemming met onderwijsveld en partijen op het gebied van jeugdgezondheid. Zo dragen wij bij aan het vormgeven van de toekomst voor kinderen.

 

SKO BATAVORUM

Stichting Katholiek Onderwijs Batavorum heeft negen scholen in de gemeente Overbetuwe (Elst, Heteren, Driel, Valburg) en in de gemeente Lingewaard (Huissen).
De stichting wordt geleid door Eddy Verrips,  college van bestuur. Het aantal personeelsleden bedraagt circa 210 en het aantal leerlingen 2.630


STISAMO

StisamO is het schoolbestuur van zes basisscholen in Elst, Heteren, Oosterhout en Zetten. Op onze scholen werken dagelijks zo’n 120 personeelsleden mee aan de ontwikkeling van ruim 1300 leerlingen. Het onderwijsaanbod in onze scholen is divers en van een hoge kwaliteit. 

De dagelijkse leiding van StisamO is in handen van het college van bestuur. De voorzitter van het college van bestuur doet haar werk samen met de staf vanuit het bestuurskantoor in Elst. De Raad van Toezicht bestaat uit zeven leden en treedt vooral op als toezichthouder.

                              Gezonde leefstijl

Sinds september 2016 zijn basisschool De Kameleon uit Driel en basisschool Stap voor stap uit Elst gestart met een pilot over een gezonde leefstijl.  De leerlingen leren d.m.v. voedings en beweeglessen hoe belangrijk gezonde voeding en beweging is, de lessen worden aan het einde van het schooljaar afgesloten met een diploma. Inmiddels zijn er al meer basisscholen aangehaakt.

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met : Trudy Jansen telnr 0643049586 of mail naar bodyandmore@hotmail.com