Partners

Overbetuwe Beweegt is een platform dat bestaat uit verschillende organisaties die samenwerken. Door onze samenwerking bereiken we verschillende doelgroepen binnen Overbetuwe en verbinden we inwoners en organisaties die lekaar kunnen helpen met elkaar. 

 

Parkmanagement Overbetuwe

Parkmanagement Overbetuwe verzorgt de collectieve projecten op bedrijventerreinen in Overbetuwe. Participatie en de gezondheid van medewerkers speelt bij veel bedrijven een belangrijke rol. Parkmanagement speelt daar een faciliterende rol in en is daarbij teamlid van Overbetuwe Beweegt.
Contactpersoon: Etienne Schiffelers via 06-15829057 of info@deparkmanagers.nl

Reflex Fysiotherapie

Met het gehele team van Reflex Fysiotherapie vervullen we de rol als teamlid van Overbetuwe Beweegt. We willen graag dat iedereen de mogelijkheid heeft om te bewegen. Bewegen is onderdeel van een gezonde leefstijl en een gezonde leefstijl draagt bij aan je goed voelen, fit ouder worden en bestand zijn tegen ziektes en stress.
Contactpersoon: Claudia Holla via 026 472 3616 of  info@reflex-fysiotherapie.nl 

Forte Welzijn

Vanuit Forte Welzijn zijn buurtsportcoaches verbonden aan Overbetuwe BeweegtZe gaan op zoek naar de vraag, leggen verbindingen en denken mee of bewegen en sporten een oplossing kan zijn voor vragen die inwoners, verenigingen of organisaties hebben. De relatie met de sociale kernteams is nauw
Contactpersonen: Ferdi Roelofs via 06 13942678 of ferdi.roelofs@fortewelzijn.nl  en Loesan Bottema via 0657195618 of loesan.bottema@fortewelzijn.nl  

Mee Gelderse Poort

MEE Gelderse Poort zorgt er in de gemeente Overbetuwe voor, samen met de partners van het platform Overbetuwe Beweegt, dat mensen met een beperking (meer) gaan sporten in hun eigen woonomgeving met zoveel mogelijk ondersteuning vanuit hun eigen netwerk. Ook bieden we professionals die met mensen met een beperking werken trainingen aan. 
Contactpersoon: Gijs de Waal via  0610010307 of g.dwaal@meegeldersepoort.nl

Uniek Sporten

Uniek Sporten, Wmo-regio Arnhem werkt vanuit een regionaal samenwerkingsverband aan sport voor mensen met een handicap. Dit samenwerkingsverband ofwel sportloket bestaat uit diverse partners, waaronder de gemeente Overbetuwe en Overbetuwe Beweegt.
Contactpersoon: Silvia Bos via 026 3523850 of s.bos@unieksporten.nl

SKAR Wonderwijs

Kinderopvang Skar heeft 14 locaties  Overbetuwe. Vandaag de dag is kinderopvang onlosmakelijk verbonden met de spelend leren van alle kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar. Skar maakt dit al meer dan 110 jaar waar.  Wij participeren volop in initiatieven en investeren in afstemming met onderwijsveld en partijen op het gebied van jeugdgezondheid. 
Contactpersoon: Trudy Wolters Jansen via 06 43049586 of  t.jansen@overbetuwe.nl

Stichting Peutercentra Overbetuwe

Al vele jaren zijn de peuterspeelzalen van de SPO een bekend gezicht in alle kernen van de gemeente Overbetuwe. Eerst als zelfstandige peuterspeelzalen per dorp en vanaf 2015 overgegaan in de Stichting Peutercentra Overbetuwe.
Contactpersoon: Marian van Putten via  06 36184636 of peutersbewegen.spo@gmail.com 

OBC Elst

Contactpersonen: Yannick Verhoeven via  06 30883120 of vey@obcnet.nl  en Thijs Boonstra via 06 30051107 of bth@obcnet.nl 

Cookie settings